VAN CÔNG NGHIỆP

VAN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

KHỚP NỐI MỀM

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

GIOĂNG ĐỆM GASKET

thông tin liên hệ
Hồ Văn Vinh
Manager
0902800728 - 0907450506

Mr. Chí Thành
Sales Engineer - 0938184590

TOZEN - NHẬT

DUCTILE IRON RESILIENT SEAT GATE VALVE
DUCTILE IRON RESILIENT SEAT GATE VALVE
Industrial Hose & Accessories
Industrial Hose & Accessories
Floor Mounted Vibration Isolator
Floor Mounted Vibration Isolator
Vertical Multistage Pump & System
Vertical Multistage Pump & System
SJT1100 Series
SJT1100 Series
BRONZE SWING CHECK VALVE
BRONZE SWING CHECK VALVE
CAST IRON GLOBE VALVE ( S-PATTERN)
CAST IRON GLOBE VALVE ( S-PATTERN)
FLEXI-DREIN (FLEXIBLE DRAINAGECTOR)
FLEXI-DREIN (FLEXIBLE DRAINAGECTOR)
AUTOMATIC AIR VENT
AUTOMATIC AIR VENT
SWING CHECK VALVE
SWING CHECK VALVE
WAFER TYPE DOOR CHECK VALVE
WAFER TYPE DOOR CHECK VALVE
CAST IRON GLOBE VALVE
CAST IRON GLOBE VALVE
CAST IRON GATE VALVE
CAST IRON GATE VALVE
SILEND CHECK VALVE
SILEND CHECK VALVE
CAST IRON Y TYPE STRAINER
CAST IRON Y TYPE STRAINER
IRON GATE VALVE
IRON GATE VALVE
BRONZE Y TYPE STRAINER
BRONZE Y TYPE STRAINER
PTFE & TPU Expansion Joint & Flexible Hose
PTFE & TPU Expansion Joint & Flexible Ho...
Metal Expansion Joint & Flexible Hose
Metal Expansion Joint & Flexible Hose
TOZENFLEX
TOZENFLEX
Flexible Rubber Joint 10-FLEX
Flexible Rubber Joint 10-FLEX
TOZEN CAST IRON BASKET TYPE STRAINER - MODEL: CBS-A, CBS-B
TOZEN CAST IRON BASKET TYPE STRAINER - M...
WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE
WAFER TYPE BUTTERFLY VALVE
TWINFLEX 20 ( FLEXIBLE RUBBER JOINT)
TWINFLEX 20 ( FLEXIBLE RUBBER JOINT)
CLASS125 BRASS GATE VALVE
CLASS125 BRASS GATE VALVE
TOZEN OFLEX
TOZEN OFLEX
LUG TYPE BUTTERFLY VALVE
LUG TYPE BUTTERFLY VALVE
TWINFLEX Screwed Type
TWINFLEX Screwed Type
BRASS BALL VALVE
BRASS BALL VALVE
TWINFLEX25
TWINFLEX25
Rubber Expansion & Flexible Joint
Rubber Expansion & Flexible Joint
SF6700( EQUIVALENT TO SF600)
SF6700( EQUIVALENT TO SF600)
SF100 Union Type Flexible Hose
SF100 Union Type Flexible Hose
Khớp nối mềm inox Tozen (Tozen Stainless Steel Flexible Hose)
Khớp nối mềm inox Tozen (Tozen Stainless...
DOUBLE FLANGE BUTTERFLY VALVE ( CONCENTRIC TYPE)
DOUBLE FLANGE BUTTERFLY VALVE ( CONCENTR...
WAFER TYPE DUAL DOOR CHECK VALVE
WAFER TYPE DUAL DOOR CHECK VALVE
FOOT VALVE
FOOT VALVE