VAN CÔNG NGHIỆP

VAN ĐIỀU KHIỂN

KHỚP NỐI MỀM

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

GIOĂNG ĐỆM GASKET

thông tin liên hệ
Mr.Bùi Xuân Thành
Sales Engineers - 0902601875

Ms.Nguyễn Ngọc Mai
Sales Engineers - 0902720814

Mr.Mai Văn Dương
Sales Engineers - 0907450506

CHARMINA-INDIA

Gioăng không Amiang cho xăng dầu -Chaminar Model: AFM-100 - 5mm
Gioăng không Amiang cho xăng dầu -Chamin...