VAN CÔNG NGHIỆP

VAN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

KHỚP NỐI MỀM

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

GIOĂNG ĐỆM GASKET

thông tin liên hệ
Hồ Văn Vinh
Manager
0902800728 - 0907450506

Mr. Chí Thành
Sales Engineer - 0938184590

CHARMINA-INDIA

Gioăng không Amiang cho xăng dầu -Chaminar Model: AFM-100 - 5mm
Gioăng không Amiang cho xăng dầu -Chamin...