VAN CÔNG NGHIỆP

VAN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

KHỚP NỐI MỀM

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

GIOĂNG ĐỆM GASKET

thông tin liên hệ
Mr. Chí Thành
P. Kinh Doanh - 0938184590

Mr. Hồ Văn Vinh
P. Kỹ Thuật
0902800728 - 0979737351

Ms. Ngọc Vy
P. Kinh Doanh - 0907450506

Ms. Kiều Nương
P. Kinh Doanh - 0907450506

MONTERO-SPAIN

Gioăng không Amiang - Model: Belpa CSA-320
Gioăng không Amiang - Model: Belpa...
Gioăng chì graphite - Model: Belpagraf
Gioăng chì graphite - Model: Belpag...
Gioăng không Amiang - Model: Belpa-Acid
Gioăng không Amiang - Model: Belpa-...