VAN CÔNG NGHIỆP

VAN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

KHỚP NỐI MỀM

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

GIOĂNG ĐỆM GASKET

thông tin liên hệ
Hồ Văn Vinh
Manager
0902800728 - 0907450506

Mr. Chí Thành
Sales Engineer - 0938184590

US-HOSE-MỸ

Ống composite dung cho xăng dầu trên cầu cảng biển
Ống composite dung cho xăng d...
Ống composite
Ống composite
Ống nối mềm Composite
Ống nối mềm Composite
Khớp nồi mềm - Ống nối mềm inox
Khớp nồi mềm - Ố...
Ống nối mềm cho khí lạnh
Ống nối mềm cho khí l&...
Ống nối mềm inox phủ PTFE
Ống nối mềm inox ph...