VAN CÔNG NGHIỆP

VAN ĐIỀU KHIỂN

KHỚP NỐI MỀM

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

GIOĂNG ĐỆM GASKET

thông tin liên hệ
Mr.Bùi Xuân Thành
Sales Engineers - 0902601875

Ms.Nguyễn Ngọc Mai
Sales Engineers - 0902720814

Mr.Mai Văn Dương
Sales Engineers - 0907450506

ASAHI - NHẬT

Ồng CPVC
Ồng CPVC
Van màng PVC
Van màng PVC
Van màng PVC trắng
Van màng PVC trắng
Van chặn
Van chặn
Van bi 3 ngã
Van bi 3 ngã
Van bi 1 chiều
Van bi 1 chiều
Van lúp bê (rọ bơm)
Van lúp bê (rọ bơm)
Van bi nhựa PVC
Van bi nhựa PVC
Van màng CPVC - Model: V14MHCTF1
Van màng CPVC - Model: V14MHCTF1
Ống nhựa HI-PVC
Ống nhựa HI-PVC
Van bi PVC JIS10K - Model: V2ALVUEF1
Van bi PVC JIS10K - Model: V2ALVUEF1
Van bi PVC hàn - Model: V2ALVUESJ
Van bi PVC hàn - Model: V2ALVUESJ
Van bi CPVC - Model: V2ALVCEF1
Van bi CPVC - Model: V2ALVCEF1
Ống nhựa PVC Model: PNUWPJN
Ống nhựa PVC Model: PNUWPJN
Van bướm PVC
Van bướm PVC
Van 1 chiều lá lật
Van 1 chiều lá lật
Van 1 chiều lá lật PVC
Van 1 chiều lá lật PVC
Van bi PVC trắng
Van bi PVC trắng
Van bướm
Van bướm
Lọc Y PVC
Lọc Y PVC
Van bi nối ren nhựa PVC
Van bi nối ren nhựa PVC
Van lúp bê (rọ bơm)
Van lúp bê (rọ bơm)
Van màng PVC - Model: V14MHUPF1
Van màng PVC - Model: V14MHUPF1
Van Bi Nhựa PVDF nối bích JIS 10K
Van Bi Nhựa PVDF nối bích JIS 10K
Ống nhựa HP-PVC
Ống nhựa HP-PVC
Van màng PVDF - Model: V14MHFTF1
Van màng PVDF - Model: V14MHFTF1
Gioăng EPDM/PTFE JIS 10K - Model: GAT1N
Gioăng EPDM/PTFE JIS 10K - Model: GAT1N