VAN CÔNG NGHIỆP

VAN ĐIỀU KHIỂN

KHỚP NỐI MỀM

GIOĂNG ĐỆM GASKET

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

thông tin liên hệ
Mr. Thành
Sales Engineers - 0902601875

ASAHI - NHẬT

Van màng CPVC - Model: V14MHCTF1
Van màng CPVC - Model: V14MHCTF1
Ống nhựa HI-PVC
Ống nhựa HI-PVC
Van bi PVC JIS10K - Model: V2ALVUEF1
Van bi PVC JIS10K - Model: V2ALVUEF1
Van bi PVC hàn - Model: V2ALVUESJ
Van bi PVC hàn - Model: V2ALVUESJ
Van bi CPVC - Model: V2ALVCEF1
Van bi CPVC - Model: V2ALVCEF1
Ống nhựa PVC Model: PNUWPJN
Ống nhựa PVC Model: PNUWPJN
Ồng CPVC
Ồng CPVC
Van màng PVC
Van màng PVC
Van màng PVC trắng
Van màng PVC trắng
Van chặn
Van chặn
Van 1 chiều lá lật PVC
Van 1 chiều lá lật PVC
Van bi 3 ngã
Van bi 3 ngã
Van bi 1 chiều
Van bi 1 chiều
Van lúp bê (rọ bơm)
Van lúp bê (rọ bơm)
Van bi nhựa PVC
Van bi nhựa PVC
Van bi PVC trắng
Van bi PVC trắng
Van bướm
Van bướm
Lọc Y PVC
Lọc Y PVC
Van bi nối ren nhựa PVC
Van bi nối ren nhựa PVC
Van lúp bê (rọ bơm)
Van lúp bê (rọ bơm)
Van bướm PVC
Van bướm PVC
Van 1 chiều lá lật
Van 1 chiều lá lật
Van màng PVC - Model: V14MHUPF1
Van màng PVC - Model: V14MHUPF1
Van màng PVDF - Model: V14MHFTF1
Van màng PVDF - Model: V14MHFTF1
Gioăng EPDM/PTFE JIS 10K - Model: GAT1N
Gioăng EPDM/PTFE JIS 10K - Model: GAT1N
Van Bi Nhựa PVDF nối bích JIS 10K
Van Bi Nhựa PVDF nối bích JIS 10K
Ống nhựa HP-PVC
Ống nhựa HP-PVC