VAN CÔNG NGHIỆP

VAN ĐIỀU KHIỂN

KHỚP NỐI MỀM

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

GIOĂNG ĐỆM GASKET

thông tin liên hệ
Mr.Bùi Xuân Thành
Sales Engineers - 0902601875

Ms.Nguyễn Ngọc Mai
Sales Engineers - 0902720814

Mr.Mai Văn Dương
Sales Engineers - 0907450506

TLV - NHẬT

Bẫy hơi đồng tiền - A3N
Bẫy hơi đồng tiền - A3N
Bẫy hơi đồng tiền - Model: A65
Bẫy hơi đồng tiền - Model: A65
Bẫy hơi phao tự do (Free Float Steam Trap)-J3X-10
Bẫy hơi phao tự do (Free Float Steam Tra...
Bẫy hơi phao tự do (Free Float Steam Trap) - J3X-21
Bẫy hơi phao tự do (Free Float Steam Tra...
Bẫy hơi phao tự do (Free Float Steam Trap) - J7X-10
Bẫy hơi phao tự do (Free Float Steam Tra...
Bẫy hơi phao tự do - Model: SS1
Bẫy hơi phao tự do - Model: SS1
Bẫy khí JA3
Bẫy khí JA3
Bẫy hơi phao tự do - Model: FS5
Bẫy hơi phao tự do - Model: FS5
Bẫy hơi đồng tiền - Disc Trap - P46 series
Bẫy hơi đồng tiền - Disc Trap - P46 seri...
Bơm nước ngưng - Model: GT10
Bơm nước ngưng - Model: GT10
Van điều khiển điện khí nén - Model: CV10
Van điều khiển điện khí nén - Model: CV1...
Van điều khiển kèm tách nước và bẫy hơi - Model: CV COS - Three in One
Van điều khiển kèm tách...
Van giảm áp nối ren 10K
Van giảm áp nối ren 10K
Van giảm áp kèm tách nước và bẫy hơi - COSPECT Three in One
Van giảm áp kèm tách nướ...
Van giảm áp kèm tách nước - Model: CSR21
Van giảm áp kèm tách nướ...
Bẫy hơi đĩa TLV AF3N lắp bích
Bẫy hơi đĩa TLV AF3N lắp bích
Bẫy hơi đĩa TLV L21S
Bẫy hơi đĩa TLV L21S